Your browser does not support JavaScript!
資源工程研究所
繁體
教師專利
qeqqeqeqweqe
資料所有者 資料標題 區域 專利類型 終止日期 證書字號 附件
國內 新型專利 2005-10-21 M278344  
國內 發明專利 2021-06-12 發明第190228號